La Fundació

Section HeaderQui som

Història de la Fundació

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya neix el 1997, de la iniciativa d’en Manel Pons Fontanillas aplegant un heterorgànic conjunct d’entitats I persones del món de l’aeronàutica amb l’objectiu de recuperar I divulger el nostre patrmoni historic aeronautic.

Establerta a l’Aeroport de Sabadell, disposa de tres hangars on emmagatzema, restaura, I si és possible, posa en vol les aeronaus que consitutieixen la seva col·lecció I que es podràn veure al Jardí Museu d’Aeronautica de Catalunya, per fi en construcció. També disposa d’un taller de restauració d’aeronaus al Centre Aeri de Vilanova I La Geltrú, bressol de la Fundació, I al Centre Cultural Aeronàutic de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, lloc en el que hi realitza exposicions, conferències I d’altres activitats culturals.

Entre els avions estàtics hi ha peces notables com una replica del Monocoque Nº5 amb el que el pioneer Salvador Hedilla va fer l’any 1916 el primer vol de Barcelona a Palma de Mallorca.

La fundació realitza una tasca social d’inserció laboral mitjançant l’oferta de pràctiques formatives curricuals I estra-curriculars en àmbits de gestió, manteniment I restauració aeronàtuci, adreçada a joves I en especial als que es troben en risc d’exclusió social.

Les activitats de la Fundació són possibles gràcies a la dedicació sens ànim de lucre dels Socis Benefactors Voluntaris, a l’ajunda econòmica dels Socisis Benefasctors, I al recolzament d’Institucions i d’Empreses.

Section HeaderMissió

Objectius de la Fundació

La Missió de la FPAC es la Preservació del Patrimoni Històric Aeronàutic de Catalunya, la difusió de la Cultura Aeronàutica i la cooperació en la Formació Aeronàutica dels joves, amb especial èmfasi en la de joves en risc d'exclusió social.

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya es una Entitat Benèfica i Cultural inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1114 per Resolució del Conseller de Justícia de 30 d'Octubre de 1997 i domiciliada a l'Aeroport de Sabadell. CP 08250, NIF G61449245

PATROCINADORS DE LA FUNDACIÓ PARC AERONÀUTIC DE CATALUNYA

Entitats col·laboradores de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya